Hersnaphus

Hersnaphus

I udkanten af landsbyen Hersnap på Hindsholm stod tegnestuen i 2019 bag opførelsen af en lille bolig, som vi – til trods for den beskedne størrelse – har givet kaldenavnet Hersnaphus. Til boligen hører et værksted til ejerens opbevaring af diverse udstyr for et meget aktivt friluftsliv, herunder kajakker og motorcykel. Beliggende på en udstykket grund midt mellem landsbyens historiske huse er Hersnaphus et modsvar til tidens oftest valgte parceltypehus, der passer dårligt ind i sådanne historiske nærmiljøer. Huset er et konkret eksempel på stedbevidst nybyggeri med nutidige linjer, der tilpasser sig sin kontekst og bidrage positivt til idyllen og helheden i et dansk landsbykulturmiljø.

Hersnap er Hindsholms måske mest uspolerede landsby med stor autenticitet. Der er ingen bevarende lokalplan for landsbyen, men den fremstår til trods for dette bemærkelsesværdig intakt. De blandede gårde og småhuse er opført på forskellige tidspunkter, men de er generelt byggede efter dansk bygningstradition og skåret efter samme grundtanke: enkle bygningskroppe med saddeltage med høj taghældning.

Et nutidigt hus i landlige omgivelser

Hersnaphus stod færdigt i sommeren 2019 og har en klar materialeholdning og skarpt optrukne facader. De asymmetrisk placerede døre og vinduer passer stilmæssigt godt til huset og deres indbyrdes placering skaber en god balance i facaderne. I sin detaljering og sit udtryk er Hersnaphus i det hele taget tydeligt nutidig.

Det er i de større bygningstræk, at huset tilpasser sig sit nærmiljø. Den stejle taghældning og bygningskroppens skala og proportionering trækker tydelige tråde til den typiske landsbyarkitektur, og facade- og tagbeklædning leder tankerne hen på en ‘ladebygning’, som man ser dem rundt om på landet. Facaderne er beklædt med varmebehandlet fyrretræ, der kan holde til det danske vejr og med tiden vil patinere til en smuk, lysegrå farve. Taget er i klassiske, hårdføre pandeplader i stål. Bygningen ligger solitært og kun omkranset af græs, så der er frit udsyn til de omkringliggende landområder.

Det gode indeklima

Foruden ønsket om en bygning, der lægger sig naturligt ind i sit nærmiljø, har bæredygtighed og indeklima været vigtige parametre i husets tilblivelse som et af tegnestuens første nybyggede forsøg på at undersøge muligheder og konsekvenser indenfor for et rimeligt anlægsbudget. Huset er konstrueret i træ med langtidsholdbare og vedligeholdelsesvenlige tag- og facadebeklædninger. Konstruktionerne er isolerede med træfiberisolering, hvorved dampspærre kan undgås og et godt naturligt indeklima opnås uden brug af energi- og vedligeholdelseskrævende klimaanlæg. Fugtbalancen for både indeklimaet og bygningskonstruktionerne er jævn hen over døgnet og året, hvilket giver et optimalt miljø for mennesker og et langtidsholdbart hus.

Billeder fra projektet

Andre projekter