Tegnestuen

Vaag Arkitekter har til huse i Kerteminde på Fyn og yder rådgivning indenfor alle byggeriets faser. Tegnestuen er ledt af Thomas Hillerup Vaag, arkitekt MAA, der siden 2003 har drevet arkitektvirksomhed på Fyn. Vaag Arkitekter udfører opgaver for offentlige bygherrer, styrelser, kommuner, erhvervsvirksomheder, landbrug, museer, menighedsråd, boligforeninger samt private.

I dag danner tegnestuen kontorfællesskab med Hverringe Centrum for Restaurering i nyetablerede lokaler ved Hverringe Gods ved Kerteminde. Gennem de seneste år har de to virksomheder arbejdet tæt sammen omkring formidling af kulturarv, håndværk og materialekendskab.

Praksis

Tegnestuen er specialiseret i restaurering og i arbejdet med kulturarven. Vores ekspertise spænder over slotte, kirker, herregårde, by- og landhuse og bymiljøer i bred forstand – samt nybyggeri i kulturmiljøer og landbrugsregi. Desuden arbejder tegnestuen med lokalplanlægning og strategier, og vi arrangerer gerne undervisning, formidling og workshops, hvor den primære fokus er på kulturarvsbevaring, materialer, håndværk og energirenovering.

Alle opgaver, store som små, løses kompetent og omhyggeligt med fokus på langsigtet arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet. Hvad end det drejer sig om restaurering af historiske bygninger eller om nybyggeri, er et grundigt kendskab til sammenspillet mellem historiske materialer og traditionelt håndværk og det enorme udvalg af nutidige (og ofte uafprøvede) materialer og montageteknikker en forudsætning for det gode resultat. Thomas Hillerup lægger med tegnestuens praksis særlig vægt på ansvarlig arkitektur, bæredygtighed, godt indeklima og optimering af energiforbrug, der er afstemt med sund bygningsfysik og ikke mindst økonomisk styring.

Se vores projekter