Kirkeinteriør med ternet klinkegulv, hvidkalkede vægge og hvælvede lofter. Bænkerækker i begge sider. Prædikestol og altertavle i baggrunden.
Kirkeinteriør med ternet klinkegulv, hvidkalkede vægge og hvælvede lofter. Bænkerækker i begge sider. Prædikestol og altertavle i baggrunden.

Kirker

Kirkens bygninger udgør landets ældst bevarede og stadigt levende kulturarv gennem 1.000 år. Middelalderkirkernes smukke, enkle og ofte lysende, hvidkalkede arkitektur tilfører det danske landskab karaktér og danner, evt. med en omkringliggende kirkegård, fikspunkter i landsbyerne. Købstædernes kirker fremstår alvorligere, oftest i røde teglsten, og indgår som markante pejlemærker i byens rum. De ofte imponerende udførte interiører fortæller om tidligere generationers liv, kunst og håndværk.

Et arbejdsprivilegium

Det er et privilegium at være med til at vedligeholde og, i sjældnere tilfælde, udvikle disse gamle bygninger og de tilhørende miljøer med præstegårde, kirkegårde o.a. Indgående kendskab og respekt for historiske bygningskonstruktioner, håndværk og materialer er altafgørende for at kunne bevare og videreføre bygningerne samt de historiske levn, de besidder.

Igangværende sager

By- og landkirker
Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke – Løbende vedligeholdelsesarbejder
Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke – Udskiftning af varmeinstallation
Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke – Vedligehold af hovedorgel
Konsistoriebygningen, Skt. Knuds Kirke, Odense Domkirke – Diverse opgaverDalby Kirke – Restaurering af korets tag og tagværk
Bogense Kirke – Opmåling for Nationalmuseets Kirkeværk
Davinde Kirke – Åbning af tilmuret dør og restaurering af våbenhus
Stubberup Kirke – Istandsættelse af våbenhus
Vindinge Kirke – Forslag til ny indretning af sideskib
Dalby Præstegård – Diverse arbejder
Longelse Præstegård – Ombygning og istandsættelse