Flødstrup Præstegård

Flødstrup Præstegård

I den nordlige del af landsbyen Flødstrup på Østfyn, lige over for byens kirke, ligger Flødstrup Præstegård. Et gårdanlæg med et gulkalket stuehus med tegltag og to større, stråtækte bindingsværkslænger omkring en stor gårdsplads.

Det gamle stuehus fra 1892 var et sent eksempel på den bygningstype, der i stor udstrækning blev opført på Fyn i 1800-tallet som stuehuse til præstegårdene. Bygningen var erklæret bevaringsværdig, og i forbindelse med ansættelsen af en ny præst i starten af 2020’erne var det i første omgang også planen, at præsteboligen netop skulle bevares og istandsættes. Efter grundige undersøgelser viste det sig dog, at den gamle præstebolig var angrebet af skimmelsvamp i så omfattende grad, at den ikke stod til at redde, og det var i stedet nødvendigt at opføre en ny bolig.

En ny (gammel) præstebolig

Det er tungt på klimakontoen at rive ned og bygge nyt, og alt for mange nyere bygning er udtjente efter bare 50 år, hvilket ikke kan siges at være hverken cirkulært eller langsigtet. I samråd med menighedsrådet udviklede tegnestuen derfor en bæredygtig strategi for opførelsen af den ny præstebolig med fokus på cirkulær bygningskultur. Både arkitektonisk og klimamæssigt er der tænkt langsigtet, og samspillet mellem materialevalg og bygningsudformning skal sikre en sund bygningen med lang levetid og minimalt klimaaftryk.

Den nye præstebolig lægger sig i sin proportionering og bygningsdetaljering – med sokkel, gesims, opskalkning af taget, taktfasthed i facaderne m.v. – tæt op ad det klassiske, danske bygningsideal fra 1800-tallet. Et ideal, der særligt i landsbyerne må siges at være blevet nærmest “tidsløst”. Den nye præstebolig er dog ikke en kopi af det eksisterende stuehus. Den er en genfortolkning, der søger at opretholde anlæggets kulturhistoriske integritet i kombination med diskrete, nutidige markører. Indvendigt er indretningen og ruminddelingen holdt stram, men samtidig afstemt i forhold til moderne komfort og et mere nutidigt boligideal. Resultatet er en tidssvarende bolig, der integrerer sig næsten umærkeligt i sin historiske kontekst. Ulig mange andre nybyggerier vil den nye præstegård også om 100 år passe ind i sit nærmiljø. Dét er langsigtet arkitektur.

Den nye præstebolig i Flødstrup er et bevidst modsvar til den måde, der typisk bygges nyt på i dag. En stille protest og en påmindelse om, at langsigtet arkitektur er mere end bare materialevalg og grønne energiløsninger.

Billeder fra projektet

Andre projekter