Billeskov

Billeskov

Den tidligere herregård Billeskov på vestfyn blev i 2010 omdannet til et innovationscenter for iværksættere. Forud for omdannelsen blev projektet udvalgt til at indgå i Realdanias kampagne “Fremtidens Herregård”.

Billeskov fremstod nedslidt og anlægget delvist amputeret. Opgaven bestod således foruden funktionsomdannelsen i en revitalisering af anlægget. Det oprindelige gårdrum blev genskabt ved nybygning af udlænger, samt restaurering af dele af sidelængen fra 1700 – tallet og en vognport fra omkring slutningen af 1800 – tallet. De nye bygninger tog afsæt i de oprindelige bygningers placeringer og tværsnit, men opførtes som sortmalede træbygninger som en slags negativ på de oprindeligt hvidkalkede bygninger. Anlægget fremtræder i dag markant og vellykket homogent, med klar markering mellem de historiske og nye bygninger.

Den nye indretning

De nye kontorer med egne tekøkkener og bad, kan lægges sammen i større eller mindre enheder. Kontorerne henvender sig let lukkede mod gården som “staldfacader” og åbner sig udad til med store vinduespartier der trækker landskabet ind i de enkelte kontorer. Hovedbygningen er bl.a. indrettet med fællesfaciliteter, således at alle lejere dagligt mødes. Foruden fællesfaciliteter og kontorer i hovedbygningen er planlagt fælles sekretær- og iværksætterhjælp, mødelokaler, forplejning mm.

Billeder fra projektet

Andre projekter