Børnenes Museum

Børnenes Museum

Børnenes Museum er indrettet i en ældre bindingsværksbygning i Møntergården, Odense Bys Museer. I forbindelse med planlægning af restaurerings- og ombygningsarbejdet, blev et myndighedskrav om etablering af flugtvejstrappe udnyttet til nyopførelse af en fortællehytte.

Hytten er sat på stålsøjler og nyplantede træer skal med tiden lukke sig omkring hytten, således at denne fremstår som en hule i trækronerne. Idé til hytten er leveret af Møntergårdens arkitekt.

Billeder fra projektet

Andre projekter