Skt. Knuds Kirke

Skt. Knuds Kirke

Tegnestuen varetager sammen med kirkeværge og kirketjener diverse vedligeholdelsesopgaver på Domkirken og tilstødende konsistoriebygning. Opgaverne omfatter alt fra rådgivning omkring mindre skadesreparationer til planlægning af større vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Udpluk af udførte opgaver

  • Istandsættelse af tårnet
  • Vedligeholdelse af hovedorgel
  • Udskiftning af varmeinstallation, etape I
  • Stormskadereparation, blytaget
  • Restaurering og fornyelsesarbejder, konsistoriesalen

Planlagte opgaver

  • Indvendig kalkning
  • Restaurering af prædikestol
  • Nye radiatorer og bænkvarme, etape II
  • Opvarmet klokkenistrum i tårnet

Billeder fra projektet

Andre projekter