Bremerstente

Bremerstente

Landarbejderhuset Bremerstente er en del af herregårdsmiljøet omkring Brahetrolleborg Gods. Kulturarvsstyrelsen købte huset i 2005 og iværksatte er redningsplan. Huset havde stået ubeboet en del år og fremstod meget nedslidt og uden indlagte tekniske forsyninger. Udviklingen havde forbigået huset i det meste af 1900-tallet, hvilket betød at både støbejernskomfur og gruekedel, samt en imponerende køkkenskorsten var bevaret. Forud for restaureringen blev foretaget bygningsopmåling og registrering af bygningsdetaljer, samt udarbejdet en bygningsarkæologisk rapport med kildesøgning og farveafdækninger.

Landarbejderhuset restaureres

Huset blev restaureret 2006 – 2007 med tilføjelse af køkken og bad, til en historisk bolig med nutidige installationer (f.eks. elforsyning, jordvarme og spildevandsanlæg). Udgangspunktet for restaureringen var at bevare husets mange små rum og den historiske køkkenskorsten med gruekedel og komfur. Trods bygningens umiddelbare forfald, lykkedes det ved restaurering i stort omfang at bevare vigtige bygningsdele og historiske spor, fra fundamenter og facader, til skillevægge, døre, vinduer og tagkonstruktion. Projektet står færdigt i dag som et godt eksempel på et gennemrestaureret historisk hus fra 1812, hvor den særlige atmosfære et historisk landarbejderhus besidder, sikkert og funktionelt kan videreføres til fremtiden ved at have fokus på gode og holdbare løsninger igennem hele processen.

Billeder fra projektet

Andre projekter