Borgmestergården

Borgmestergården

Borgmestergården eller Mads Lerches Gård i Nyborg er et eksempel på de talrige købmandsgårde der udgjorde livsgrundlaget for de fynske købstæder i renæssancen og frem til industrialiseringen. Gården er opført 1601 og fornemt placeret mellem slotsområdet og Vestervoldgade, den tidligere voldgrav mod syd. Sidebygningen mod vest er et resultat af en senere sammenbygning og bygningsudvidelse til et dobbelthus under et stort samlet tag.

Borgmestergården får nyt ydre

Gården blev totalrestaureret i 1916 af arkitekt Mogens Clemmesen og nogenlunde samtidigt med slotsbygningen. Efter sigende samledes bygningsmaterialer fra andre nedrevne købmandsgårde og anvendtes til restaureringen af Mads Lerches Gård, der på dette tidspunkt var i dårlig forfatning. Gården er igen totalistandsat på tag, døre, vinduer og facade i 2016-17. Primært var det en tiltrængt vedligeholdelsesopgave, med tilføjelse af bedre publikumsfaciliteter som f.eks. en påkrævet flugtvejstrappe, forbedrede toiletforhold og forberedelse til indretning af café med gårdhave. Særligt de nylagte tage med kulbrændte tagsten, giver bygningen karakter med de store tagfladers smukke farvespil.

Billeder fra projektet

Andre projekter