Materialgaarden opmuret i gule mursten med røde murstensdetaljer og støbejernsvinduer
Materialgaarden opmuret i gule mursten med røde murstensdetaljer og støbejernsvinduer

Persondatapolitik

Hos Vaag Arkitekter værner vi om dine persondata. Herunder kan du læse vores persondatapolitik.

Formål

Vi behandler løbende personoplysninger om vores kunder og samarbejdspartnere. Denne side informerer dig om, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Vaag Arkitekter er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personlige data behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig kan kontaktes:

Vaag Arkitekter
Materialgaarden
Hverringevej 185
5300 Kerteminde

+45 65 32 16 47

Gennemskuelig datapolitik

Hvis vi behandler dine persondata, vil du blive oplyst om hvilke data, vi behandler, og til hvilket formål.

Hvilke data bliver indsamlet

På vores hjemmeside (www.vaag.dk) indsamler vi ikke data via cookies. Vi indsamler kun informationer af teknisk karakter, som ikke kan identificere dig som person, og vi udleverer aldrig disse data til 3. part.

Aktivt afgivne data

Ved brug af kontaktformularen på hjemmesiden indsamler vi navn, e-mailadresse og beskeder. Disse oplysninger vil blive slettet, når de ikke længere tjener et formål i forhold til henvendelsens karakter.

Ved indsendelse af jobansøgninger vil vi maksimalt gemme ansøgningen i 6 måneder eller indtil ansættelse.
I forbindelse med byggesager vil vi også modtage personoplysninger, som vil blive gemt så længe, som vores retslige og/eller kontraktuelle forpligtigelse kræver det. Hvis der er følsomme personoplysninger, såsom cpr-nr. til brug for byggeansøgninger, vil disse blive opbevaret og videregivet under tavshedspligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Videregivelse af persondata

Vi videregiver kun persondata i den udstrækning, vores forpligtigelse i forhold til kontrakter kræver det.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Disse databehandlere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt, for at de kan levere deres tjenester og services. Disse samarbejdspartnere vil være underlagt en databehandleraftale, der sikrer, at data bliver behandlet streng fortroligt og efter gældende lovgivning.

Sikkerhed

Vi har en intern persondatapolitik, der sikrer dine persondata mod at blive slettet, ændret eller offentliggjort.

Vi tager løbende backup af vores data, og i tilfælde af sikkerhedsbrud vil vi hurtigst muligt informere dig.

Dine rettigheder

Vi har oplysningspligt overfor alle, vi har persondata om. Derfor kan du altid bede om adgang til disse oplysninger ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige (se punktet Kontaktoplysninger).

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger eller få slettet dem.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at få dine persondata udleveret eller overleveret til anden databehandler.

Du kan læse mere om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret 25-05-2018